Trung Quốc Máy bơm không khí Piezo AUDIOWELL HQ0067 Quạt áp điện 24KHZ để làm mát

Máy bơm không khí Piezo AUDIOWELL HQ0067 Quạt áp điện 24KHZ để làm mát

Tính thường xuyên: 24KHz
Lưu lượng dòng chảy: ≥0,3L/phút
Áp suất tĩnh: 1.0Kpa
1